Starting from October 15 first year master’s students of the Institute of Computer Science of the University of Tartu will be able to apply to participate in the Industrial Master’s Programme that allows them to complete half of their curriculum at one of the partner companies of the Institute.

The Industrial Master’s Programme initiated last year is unique to Estonia offering the opportunity to complete studies in a real workplace environment. The programme finds common ground between the activities of a company and the master’s curriculum, and offers students the opportunity to implement practical tasks related to their term papers, complete their fellowship and write their master’s thesis on research and development areas important for the company.

Pipedrive, a company that develops sales management software, was one of the first ones to join the industrial master’s programme at the beginning of the last academic year. According to the supervisor appointed by the company, Marko Nõu, the participating companies appreciate highly the fact that the University programme manager does a great deal of preliminary work related to the selection of candidates for the programme and only the most capable ones reach the interview stage with the company.

„The programme sets up an important preliminary filter for finding suitable candidates. When we recruit candidates ourselves we receive about 30 to 40 applications and processing them takes lot of time, and often, the strongest candidates might not be noticed. The programme guarantees that we meet only the strongest and most suitable candidates. Master’s students admitted to the University of Tartu have to be pretty smart and, thus, suitable for us,” says Marko Nõu.

Students can apply for the Industrial Master’s Programme during the 1st semester of their master studies. The Institute of Computer Science carries out the preliminary selection of students and the details of co-operation will be agreed between companies and students. After that the selected students will study half time in the University and half time in a company. The content of home work and projects in different subjects is customised to the interests of the company. The studies will end with a master’s thesis written by a master’s student on a subject suggested by a partner company and supervised by a lecturer of the Institute of Computer Science and the supervisor appointed by the company.

Last autumn, Oleksandr Shvechykov, a master’s student of software engineering from Ukraine applied for the Industrial Master’s Programme because he was looking for fellowship opportunities in line with other students. Now, he has completed half of the studies and appraises his experience related to the industrial master’s programme positively: “This programme has given me an excellent possibility to combine my studies and  work within a cool company. Before joining the programme I was telecommuting concurrently with university studies, but now, being in the company I can get much more deeply involved.”

Oleksandr Shvechykov and his supervisor Marko Nõu get along very well  and value their co-operation highly. Both stress that this form of studies supports mutual development. „I feel that I grow here and my ideas are being taken into account”, says Oleksandr about his experience. Marko adds: “The main advantage for us is the fact that Alex is actually working for us, he has a great personality and he develops with us as a member of our team.”

The application round for master students of the Institute of Computer Science opened in the 15th of October and all 1st year master students in Software Engineering, Computer Science and Conversion Master in IT can apply.


**********
Alates 15. oktoobrist on Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi esimese aasta magistrantidel võimalik kandideerida tööstusmagistrantuuri programmi, mis annab võimaluse läbida pool õppekavast partnerettevõtte juures.

 Eelmisel aastal algatatud tööstusmagistrantuuri programm on Eestis ainulaadne töökohapõhine õpinguvorm. Ettevõtete tegevuse ja magistriõppekava vahel leitakse ühisosa, mille alusel lahendavad tudengid praktilisi kursusetöid, läbivad praktika ja kirjutavad magistritöö ettevõtte jaoks olulistel uurimis- ja arendussuundadel.

Ühe ettevõttena osaleb programmis müügiprotsesside haldamise tarkvara arendav Pipedrive, mis liitus eelmisel õppeaastal tööstusmagistrantuuriga esimeste seas. Ettevõttepoolse juhendaja Marko Nõu sõnul on programmi oluliseks eeliseks see, et sobiva kandidaadi valikul teeb suure osa eeltööst ära programmijuht ja ettevõttesse vestlusele jõuavad vaid tugevad kandidaadid.

„See programm loob olulise eelneva filtri sobivate kandidaatide leidmisel. Kui ise praktikante värbame, siis saame keskmiselt 30-40 avaldust, mille läbitöötamine on mahukas töö ja tihti võivad selle käigus jääda tugevaimad kandidaadid märkamata. Läbi programmi jõuavad meieni vaid sobivad kandidaadid. Kui inimene on juba Tartu Ülikooli sisse saanud ja nii kaugele jõudnud, siis on ta kindlasti tark ja sobib ka meile,“ märgib Marko Nõu.

Tööstusmagistrantuuri saavad üliõpilased kandideerida magistriõppe esimesel semestril. Eelvalik tudengitest tehakse arvutiteaduse instituudis ning lõpliku koostöö lepivad kokku ettevõtted ja üliõpilased omavahel. Seejärel õpib tudeng poole ajast ülikoolis ning poole ettevõttes. Õppeainete kodutööde ja projektide sisu kohandatakse vastavalt ettevõtte tegevusele. Lõpuks kirjutab magistrant oma lõputööd partnerettevõtte poolt antud teemal, mida juhendavad nii arvutiteaduse instituudi õppejõud kui ka ettevõttepoolne juhendaja.

Ukrainast pärit tarkvaratehnika magistrant Oleksandr Shvechykov kandideeris eelmise aasta sügisel tööstusmagistrantuuri, sest otsis sarnaselt teistele tudengitele õpingute kõrval praktikavõimalusi. Ta on on senisest õppest läbinud poole ja hindab kogemust tööstusmagistrandina positiivselt: „See programm on andnud mulle suurepärase võimaluse ühendada õpingud ja töö vahvas ettevõttes. Tegin varem ülikooli kõrvalt kaugtööd, kuid ettevõttes kohapeal olles saan palju paremini sisse elada.”

Oleksandr Shvechykov ja tema juhendaja Marko Nõu saavad hästi läbi ning hindavad koostööd kõrgelt. Mõlemad toovad välja, et sellises formaadis õppetöö aitab koos areneda. „Ma tunnen, et saan siin kasvada ja mu ideid võetakse kuulda”, hindab Oleksandr senist kogemust. Marko lisab: “Peamine väärtus on see, et Alex teeb päriselt tööd ja muidugi tema isiksus – ta on meeskonnaliige ja kasvab koos meiega.”

TÜ arvutiteaduse instituudi tudengitele algab tööstusmagistrantuuri kandideerimine 15. oktoobril. Kandideerida saavad esimese aasta informaatika, tarkvaratehnika ja IT mitteinformaatikutele õppekavade magistrandid.

Lisainfo: https://www.cs.ut.ee/et/oppimine/toostusmagistrantuur

More information: https://www.cs.ut.ee/en/studying/industrial-masters-programme
Anne Jääger
Partner Relations Manager
e-mail: anne.jaager@ut.ee