6. aprillil andis president Kersti Kaljulaid pidulikul tseremoonial üle noore teadlase preemia ja noore IT-teadlase eripreemia, mille tänavu pälvisid vastavalt TÜ arvutiteaduse instituudi vanemteadur Leopold Parts ja keeletehnoloogia õppetooli juhataja Mark Fišel.

Noore teadlase preemia laureaat Leopold Parts on Suurbritannias maailma ühe suurima genoomikakeskuse Wellcome Trust Sangeri Instituudi teadusrühma juht ja Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi vanemteadur. Tal on molekulaarbioloogia alal doktorikraad Cambridge’i Ülikoolist, kus ta kirjutas doktoritöö raku tunnuste geneetilise kaardistamise teemal. Enne doktorantuuri õppis ta Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis ning Tartu Ülikoolis matemaatikat ja informaatikat.

President Kersti Kaljulaid ja noore teadlase preemia laureaat Leopold Parts. Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei

Parts annab oma panuse teadusse sellega, et kasutab bioloogiliste küsimuste lahendamiseks andmeteaduse meetodeid. Oma teadustöös aitab ta leida vastuse küsimustele, kuidas mõjutavad meid DNA mutatsioonid, kuidas tõlgendada bioloogilisi andmeid kõige paremini ja milliseid geene valida vähiravimite sihtmärgiks. Tema teadustöid on avaldatud kogu maailmas hinnatud kvaliteetsetes ajakirjades, ta on saanud tihedas konkurentsis mitu stipendiumi ja tema arendatud meetodeid on laialt kasutusele võetud.

“Minu rühma eripära on pädevus eri valdkondades. See võimaldab rakendada uusimaid meetodeid nii laboris kui ka arvutis selleks, et mõista, miks on lapsed ikkagi oma vanematega nii sarnased – pikkuse, kaalu ja iseloomu, aga ka raskete päritavate haiguste riski poolest,“ ütles Parts. „Arvan, et Eestis on palju tublisid noori teadlasi, kes oleksid võinud pälvida Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu tunnustuse. Võib öelda, et mul on vedanud suurepäraste kaastöötajate ja juhendajatega, tänu kellele olen saanud tegeleda oluliste ja põnevate küsimustega, muretsemata ressursside või administratiivse koorma pärast,“ lisas ta.

Noore IT-teadlase eripreemia pälvinud Mark Fišel sai TÜ arvutiteaduse instituudist doktorikraadi 2011. aastal. Seejärel läbis ta järeldoktorantuuri Zürichis. Praegu juhatab ta TÜ arvutiteaduse instituudi keeletehnoloogia õppetooli.

President Kersti Kaljulaid ja noore IT-teadlase preemia laureaat Mark Fišel. Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei

Keeletehnoloogia dotsent Fišel tegeleb neurotõlke ehk tehisnärvivõrgu põhise masintõlkega. Selle valdkonna eesmärk on panna süsteem ise tõlkimist õppima, kasutades selleks suurt hulka tõlkenäiteid. Tema teadustöö täpsem eesmärk on vähendada masintõlke ressursisõltuvust. Selleks töötab ta välja meetodeid, mis ei nõuaks lingvistilisi ressursse ega sõltuks nii suuresti tõlkenäidete hulgast ja kvaliteedist.

Fišeli töö praktiline külg puudutab seda, kuidas teha masintõlge kättesaadavaks ja kasulikuks nii era- kui ka ärikasutajatele. „Me paneme oma teadustöö tulemused veebi tõlkesüsteemi. Kui mõtleme välja mõne hea viisi, kuidas masin õpib või tõlgib paremini, lisame selle süsteemile. Praegu tõlgib veebi demoversioon eesti ja inglise keelt. Mitu keeleteadlast kasutab seda Google Translate’i asemel. Plaanime lisada ka teisi keeli: so

ome, läti ja vene keele. Sel kevadel asume tegema koostööd ühe tõlkebürooga, mis hakkab kasutama meie programmi tegema,“ ütles Fišel.

Ühispilt auhinnatseremoonialt. Autor: Vabariigi Presidendi Kantselei

Kuidas täpselt Fišel auhinnaraha kasutab, ei osanud ta veel öelda, kuid ta oli kindel, et osa sellest kulub heale perepuhkusele. „Pere on selle ära teeninud, sest on mind kannatlikult toetanud ajal, kui ma öösiti artikleid kirjutan. Mu pereliikmed on sedasi andnud teadustöösse väga suure panuse. Teadlasena jätkan kindlasti samal suunal ja uurin edasi masintõlget.“

Noore teadlase preemia, 5000 eurot, on mõeldud taotlemise hetkel kuni 35-aastasele noorele, kes teeb uurimistööd Eesti või välismaa kõrgkooli või teadusasutuse juures. Kandideerija peab olema doktorikraadi omandanud.

TÜ arvutiteaduse instituuti õnnitleb tunnutsuse puhul mõlemat laureaati.

Vaata ka uudist arvutiteaduse instituudi kodulehel.

Lisainfo: Vabariigi Presidendi Kantselei, 631 6202, press@vpk.ee