Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi infosüsteemide lektor Alexander Nolte uuris koos kolleegidega USA-st, mida tehakse ettevõtetes töötajatele korraldatud häkatonidel. Nende eesmärgiks oli välja selgitada tegurid, mis mõjutavad häkatonide käigus algatatud projektide jätkumist pärast ürituse lõppu.

Alexander Nolte / Foto: Erakogu

Paljud ettevõtted korraldavad oma töötajate seas organisatsioonisiseseid häkatone, kuid tihtipeale ei osata neid tegevusi siduda teiste tegevustega, näiteks tooteinnovatsiooniga. Samuti ei osata neid organiseerida kindlate tulemuste saavutamiseks. Kuigi häkatonide korraldamine ettevõtetes on levinud, siis teaduslikult pole nende häkatonide tulemusi uuritud, mida Alexander Nolte oma artikliga üritab parandada.

Nolte ja tema USA kolleegide üheks põhiküsimuseks oli see, kuidas luua häkatoni käigus projekte, mis pälvivad piisavalt organisatsiooni juhtide tähelepanu, et nendega pärast ürituse lõppu jätkataks. Uuringutulemuste põhjal saab teha kolm põhilist järeldust:

  1. Meeskonnad peavad olema häkatoniks piisavalt valmistunud. Nad peaksid enne üritust kohtuma, arendama mõtet plaaniks ja alustama tööd juba enne häkatoni algust.
  2. Meeskonnad peavad olema teadlikud, millised on nende projekti kokkupuutepunktid ettevõte toodetega. Nad peaksid oma projektile või ideele selle kokkupuutepunkti leidma. Selleks tuleks enne häkatoni teiste inimestega suhelda, avaldada oma ideid, saada tagasisidet. Pärast üritust tuleks oma projekti levitada kõikvõimalike kanalite kaudu.
  3. Häkatoni käigus peavad meeskonnad keskenduma oma ülesannetele. Eduka projekti loomiseks peab iga meeskonnaliige tegema seda, milles ta on hea, mitte hakkama midagi uut õppima.

Lisaks leiti, et häkatonidel osalemine aitas töötajatel näidata oma projektijuhtimise ja juhioskusi, millele võis järgneda edutamine karjääriredelil. Microsofti-suuruste ettevõtete jaoks on häkatonid väga olulised seetõttu, et töötajad saaksid laiendada oma ettevõttesisest kontaktide võrgustikku.

Uuringu autorid on Alexander Nolte (TÜ ja Carnegie Mellon University), Ei Pa Pa Pe-Than (Carnegie Mellon University), Anna Filippova (GitHub Inc.), Christian Bird (Microsoft Research), Steve Scallen (Microsoft Garage), James D. Herbsleb (Carnagie Mellon University).

Artikli täisteksti ja teised häkatonide projektiga seotud uuringud leiab Researchgate’ist: https://www.researchgate.net/project/Sustainability-of-Hackathon-Outcomes