Lühidalt:

  • ITTM kestab nüüd kaks semestrist (ehk ühe aasta)
  • Neli tudengit on hetkel praktikal Pipedrive-s, üks Eesti Energias, üks Reach-U-s
  • ITTM-i tootmissektorile suunatud pilootprogramm jätkub koostöös Columbus Eesti ja Barrusega
  • Osalevate tudengite jaoks on endiselt suurim motivaator saada praktilist kogemust ettevõtetes
  • Järgmise aasta programmi saab praktikapositsioone esitama hakata talvel

Sul pole õrna aimu, mis on IT tööstusmagistrantuur, aga tahaksid teada? Loe siit.

ITTM-il on käsil üleminekuperiood

IT tööstusmagistrantuur (ehk ITTM) oma uuendatud kujul kestab nüüdsest kaks semestrit, eelneva kolme semestri asemel. See tähendab, et uued ITTM-i tudengid veedavad oma teise magistriõppe aasta (ehk kolmanda-neljanda semestri) partnerettevõtete ja -organisatsioonide juures. Seal teevad nad läbi põhjaliku praktika, mis hõlmab endas ka magistritöö kirjutamist koostöös ettevõtte/organisatsiooniga.

Uuenenud formaadiga programmi algus on järjekordne vahe-etapp üleminekuperioodis, mis ITTM-il praegu pooleli on. Muutuste tulemusena koosneb 2022. aastal lõpetav lend kahest grupist tudengitest: vana formaadi (kolm semestrit) alusel õppivad tudengid,  kes alustasid jaanuaris; ning uue formaadi (kaks semestrit) alusel õppivad tudengid, kes alustasid nüüd, juunis.

Mida veel hõlmab endas üleminekuperiood? Nimelt pole programmi formaadi muutmine kolmelt semestrilt kahele semestrile ainus uus ja põnev asi ITTM-i jaoks. Oleme ka eelnevalt kajastanud, et üks veebruaris alustanud tudengitest teeb oma praktikat tegelikult pilootprogrammi raames,  millega soovime laiendada ITTM-i tootmisettevõtetele. Eesmärk on tootmissektoris duplikeerida seda edu, mis on programmi saatnud tehnoloogiasektoris, et seeläbi kaasa aidata ulatuslikule digitaliseerimisele, mida tootmissektor nii hädasti vajab.

Millised ettevõtted on programmiga liitunud?

Kokku on praegu pooleli seitse praktikat. Pipedrive hoiab nüüd enimate praktikakohtadega ettevõtte rekordit, olles just korraga võtnud praktikale neli(!) tudengit, kes töötavad eriilmeliste tarkvaratehnikaprobleemide lahendamisega. Eesti Energia võttis praktikale ühe tudengi, kes spetsialiseerub masinõppelahenduste arendamisele. Reach-U koos oma praktikandiga töötavad välja andmeanalüüsilahendusi, mis toetaksid nende asukohaandmete analüütikat.

Otse loomulikult on meie partneriteks ka Columbus Eesti (ärikonsultatsiooniettevõte, mis tegeleb mh. digitaliseerimisega) ning Barrus (puidutööstusettevõte). Nendega koostöös toimub pooleliolev tootmissektori pilootprogramm, mille raames arendab sealne tudeng masinõppel põhinevaid mudeleid, mis aitaksid Barrusel oma toodangut optimaalselt hinnastada.

Nimekiri kõikidest pooleliolevatest ning eelnevatest praktikapositsioonidest asub siin.

Mis motiveerib tudengeid liituma?

Tudengite suurim ootus programmile on olnud võimalus saada praktilisi kogemusi. Seejuures on tähelepanu juhitud kahele-kolmele asjaolule, mille osas on soovi avaldatud:

  • saavutada mõistlikul tasemel tehniline kompetents ning saada vastavaid kogemusi ja enesekindlust;
  • aru saada, kuidas üks (IT-valdkonna) ettevõte toimib ning millised on tegelikult erinevad karjäärivõimalused;
  • teha sujuv üleminek tudengielust IT-maailma ning teha esimesed sammud oma karjääriredelil.

Lisaks sellele näevad tudengid ITTM-i kui võimalust leida endale magistritöö teema, mis oleks majanduslikult relevantne, ning töötada selliste toodete ja lahenduste kallal, mis teeniksid laiema üldsuse huvisid.

Mis saab edasi?

Praegune prioriteet on toetada pooleliolevas programmis osalevaid tudengeid (aga ka ettevõtteid) nende praktikal ning veenduda, et kõik leiaksid omale sügise saabudes asjakohased teemad magistritööde jaoks. Paralleelselt hakkab ka toimuma ITTM-i arendustöö. Tuginendes senistele kogemustele, tagasisidele ning õppetundidele, optimeeritakse kaks kriitilise tähtsusega etappi, mis määravad ITTM-i edu osalevate asutuste ja tudengite jaoks. Need etapid hõlmavad endas, esmalt, praktikapositsioonide väljakuulutamist ning, teiseks, tudengite vastuvõttu. Mõlemas etapis tehakse tihedat koostöös programmis osalevate partnerasutustega.

Ettevõtted ja asutused, kes on huvitatud ITTM-ist, võivad rohkem uudiseid oodata sügise ja talve jooksul. Veendumaks, et Sa ei maga maha ühtegi koostöövõimalust Arvutiteaduse instituudiga kas ITTM-i raames või mõnes teises formaadis, liitu meie ettevõtluskoostöö uudiskirjaga!