Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi toetusel toimus 8.-19. novembril informaatikaviktoriin Kobras, millel osales peaaegu 4000 Eesti õpilast rohkem kui 110 koolist. Parimaid ootab uuel aastal ees finaalvõistlus.

Viktoriin toimus kolmes vanuserühmas: benjaminid (6.–8. klass), juuniorid (9.–10. klass) ja seeniorid (11.–12. klass). Ühe koolitunni (45 minutit) jooksul vastasid õpilased 15 küsimusele, mille teemaderingi mahuvad küsimused arvutite riist- ja tarkvarast, turvalisusest, arvutieetikast, arvutitega seotud matemaatikast, algoritmikast, loogikast ning informatsiooni mõistmisest ja tõlgendamisest üldisemalt.

Informaatikaviktoriini Kobras esimene voor toimus novembris 2021 veebipõhise kontrolltööna Teaduskooli viktoriinikeskkonnas.  Kuigi osalejate arv jäi senisele rekordile küll veidi alla, siis korraldajaid see ei kurvastanud. Neid hoopis üllatas meeldivalt, et viktoriini on üles leidnud ka paar välismaal elavat eestimaalast. Samuti oli tore tõdeda, et sel aastal proovisid jõudu ka mõned 3.–5. klassi õpilased, kes lahendasid benjaminidele mõeldud ülesanded. Osalejaid, kes tahtsid laiendada oma silmaringi infotehnoloogias ning arendada arvutuslikku mõtlemist, oli peaaegu kõigis maakondades.

Informaatikaviktoriini Kobras osalejate arv maakondade kaupa

Tänavu tähistab informaatikaviktoriin Kobras Eestis oma 15. juubelhooaega. See rahvusvaheline viktoriin nimega Bebras sai alguse 2004. aastal Leedust, jõudis Eestisse kaks aastat hiljem ning sai siin nimeks Kobras. Praeguseks korraldatakse viktoriini juba enam kui 50 riigis kõigil mandritel ning esimeses voorus osaleb kokku peaaegu kaks ja pool miljonit õpilast.

Eesti võistluse I vooru koondtulemused on väljas informaatikaviktoriini kodulehel. Seal on ka eelmiste aastate ülesannete tekstid ja lahenduskäigud, mida informaatikaõpetajad võivad tundides lisamaterjalina kasutada. Iga rühma parimad kutsutakse veebruaris Tartusse finaalvõistlusele ja huvipäevale. Loodetavasti on võimalik selle traditsiooniga 2022. aastal jätkata ning omavahel Tartu Ülikooli Delta majas kokku saada.

Korraldajad avaldavad tänu kõikidele õpetajatele, kes julgustasid õpilasi osalema informaatikaviktoriinis, ja selle hooaja toetajatele Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudile ja SEB pangale.