Arvutiteaduse instituudi magistrantidel on võimalus IT-tööstusmagistrantuuri raames lõpetada oma õpingud kahes tööstusettevõttes: RAITWOODis ning Estiko-Plastaris. Äppide ajastul kipuvad noored spetsialistihakatised praktikale ja tööle hoopis mujale ja tööstusettevõtted pigem ei kipu unistuste sihtkohtade edetabelitesse. Kas see on õigustatud, et tööstusettevõtteid nähakse vähematraktiivsetena? Absoluutset tõde pole siinkohal võimalik välja selgitada, aga tegelikult on päris palju põhjuseid, miks võiks üks magistritudeng teha IT-tööstusmagistrantuuri just sellises tööstusettevõttes nagu RAITWOOD või Estiko-Plastar.

Kontori põhjal võiks küll arvata, et RAITWOOD on atraktiivne sihtkoht.

Tööstuse digiteerimist saad teha missioonitundega

Viimased paar aastat on pannud globaalsete tarneahelate jalad värisema. Kuigi üleöö ei juhtu tööstuses midagi, siis võib oodata, et juba lähitulevikus tõstab pead trend, millega muutub töötlev tööstus ja tootmine globaalsemast regionaalsemaks [1,2]. See tähendab, et ka Eesti tööstuselt oodatakse üha enam, et saame eluks vajaliku – sealhulgas katuse pea kohale ning toidu lauale – kohalikelt tootjatelt.

Kõrgemad ootused tähendavad, et toota tuleb rohkem, kaotamata seejuures kvaliteedis, ning tagatipuks ei tohi ka kulud liialt tõusta. Kuna Eesti rahvastik pole just teab-mis-suur, siis inimmassidega me mägesid liigutama ei hakka. Seega jääb üle töötada nutikamalt; nutikalt töötamine tähendab tööstuses eeskätt aga üht asja: digiteerimis. Ja digiteerimisega on meie tööstusel hädasti abi vaja [3].

Oskus tööstust digiteerida hakkab kullahinda maksma, aga…

Tööstusettevõtete jaoks on digiteerimine juures üks suuremaid väljakutseid leida inimesi, kes seda teha oskaksid: eriti on puudust analüütikutest ja andmeteadlastest [3]. Surve digiteerida ainult kasvab ajas ning see tähendab, et IT-spetsialistid, kes on õppinud “tööstuse keelt” rääkima, hakkavad mängima kriitilise tähtsusega rolli. Kindlasti ei kao kuhugi vajadus IT-spetsialistide järele ka teistes valdkondades, aga enamik neist saavad asuma toiduahelas mõnevõrra allpool.

… koolis tööstuse digiteerimist ei õpetata

Võta lahti TalTechi õppekavade nimekiri ja sealt ei vaata vastu “Tööstuse digiteerimise” eriala, rääkimata Tartu Ülikoolist. Lähim vaste paistab olevat TalTechi pakutav eriala Integreeritud tehnoloogiad, mis on bakalaureusena aga küllaltki pealiskaudne ning mille IT-spetsiifilised ained piirduvad programmeerimisega [4]. Tööstuse digiteerimine eeldab aga hoopis spetsiifilisemaid oskusi: ärianalüüs, andmeteadus, masinõpe… Need on kõik asjad, mida saab magistritasemel õppida, aga seni on magistrantidel puudunud võimalus panna need teadmised tööstuse digiteerimise kontekstis proovile — IT-tööstusmagistrantuur annab selleks ainulaadse võimaluse.

Estiko-Plastari tootmine. Siia satub ITTM-i tudeng ilmselt harva, aga siit pärinevad analüüsiks hädavajalikud andmed.

Saad mitu mentorit ja rohkem tähelepanu kui teistes õppevormides

Iga tudeng, kes pääseb IT-tööstusmagistrantuuri, saab omale juhendaja vastavast partnerettevõttest, kes aitab lahti mõtestada praktika eesmärgid, püstitada vastavad ülesanded jm. Mis teeb tööstusettevõtete praktikapositsioonid aga eriliseks, on see, et nendega käib kaasas ka akadeemilise juhendaja roll ja kaasnev tugi. Mõlema praktikapositsiooni puhul on akadeemiliseks juhendajaks teadur, kel on just sellised kompetentsid ja kogemused, mis antud praktikapositsiooniga kooskõlas oleks. Akadeemiline juhendaja on üliõpilasele ja ettevõttepoolsele juhendajale toeks juba esimest päevast saati ja kahepeale kokku saab tudeng neilt tähelepanu, nõu ja teadmisi, millest võiks “tavalise” tudengina (või juba töötava spetsialistina) ainult unistada!

Saad kaasa rääkida tähtsates otsustes

Kui IT-ettevõttes oleksid üks paljudest juuniortöötajate seas, siis tööstusettevõttes saad kindlasti võimaluse särada. Digiteerimisprojektid on tööstusettevõtete jaoks kriitilise tähtsusega, mistõttu võid kindel olla, et sinu tööd hinnatakse kõrgelt. Oma juhendaja(te) paremal käel saad kaasa rääkida otsustes, millest sõltub olulisel määral ettevõtte tulevane käekäik. Otse loomulikult kasvab sedasi su silmaring tohutult kiiresti ning saad palju parema arusaama ettevõtte kui terviku toimimisest.

Muud IT-tööstusmagistrantuuri hüved

Kõik eelnev käib ekslusiivselt RAITWOODi ja Estiko-Plastari praktikapositioonide kohta; sellele kõigele lisanduvad veel muud IT-tööstusmagistrantuuri hüved. Uudisena saavad programmiga liituvad tudengid õppida professionaalse arengutreeneri juhendamisel selliseid hädavajalikke oskusi nagu eesmärgistamine, keskendumine ja ajajuhtimine jm. Ikka kehtib tõsiasi, et programmiga liitudes ei pea tudeng muretsema sügisel tähendusrikka magistritöö teema otsimise pärast — see käib ITTM-iga kaasas. Ja ikka saadakse igakuist stipendiumit suuruses kuni €900.

Tahad lugeda pikemalt IT-tööstusmagistrantuurist? Lugeda, mida täpselt RAITWOODis ja Estiko-Plastaris teha saab? Kandideerida programmi? Selleks külasta instituudi kodulehte.

Viited:

  1. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-04-19/europe-wants-its-supply-chains-close-to-home-but-it-s-complicated 
  2. https://www.consultancy.eu/news/7430/european-companies-increasingly-moving-to-reshore-asia-production 
  3. https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2021/08/Diana-Revjako_magistritoo.pdf 
  4. https://taltech.ee/integreeritud