ITTM Eesti Energias

Eesti Energia on Eesti ainus energeetikahiid. Ta osaleb IT-tööstusmagistrantuuris juba kolmandat korda — oma kogemusi jagab meiega Eesti Energia tehnoloogiaskaut Kristjan Eljand.

Miks osaleb Eesti Energia IT-tööstusmagistrantuuri programmis?

Ühelt poolt soovime natukene kaasa aidata sellele, et tudengid saaksid praktilise kogemuse andmeteadusega, aga teisipidi on see selgelt meile endale ka kasu toov projekt. Kui meie enda andmeteadusprojektid on hästi praktilise suunitlusega, siis siin programmis saab ette võtta asju, milles on võib-olla natukene rohkem teaduslikku komponenti.

Mis on esimesed etapid, mida peab üks firma läbima, et programmis osaleda?

Võib-olla kõige keerulisem on leida see konkreetne idee, mis sellesse programmi sobitub. Ideaalis peaks tudengi programmi raames tehtav ühtepidi looma ettevõttele väärtust ja teisipidi võimaldama tudengil sellest magistritöö teha. Sellise idee leidmine oma ärikeskkonnast on võib-olla kõige keerulisem väljakutse. Selleks, et ettevõttena programmi kandideerida, polnud tegelikult vaja teha muud, kui see idee põhimõttelisel tasemel kirja panna. Finantsilise poole pealt tuleb arvestada, et ettevõttele kaasneb tööstusmagistrandi kaasamisega ka väike igakuine kulu.

Millise profiiliga tudengit Eesti Energia otsis — millised olid need omadused või oskused, mida te üliõpilaselt tahtsite?

Meil oli antud juhul vaja kedagi, kes suudaks teostada aegridade analüüse. Üldisemas mõttes peab see inimene olema suhteliselt distsiplineeritud: ta peab olema suuteline iseseisvalt oma tegemisi organiseerima ja haldama. Me ei saa päris iga päev tema kätt hoida, aga teatud regulaarsusega saame kokku ja vaatame, kuidas progress on olnud ja mida järgmiseks teha.

Kas praegu võib öelda, et selline inimene on programmist leitud?

Sellel aastal on meil väga hästi sellega, jah.

Kui tuleb üliõpilane otse koolipingist, kes on oma karjääriredeli alguses ja alles õpib, siis kui raske on teda firmasse sisse tuua ja kohe tegutsema panna?

Ilmselt see sõltub väga palju firmast. Eesti Energiasse ei ole sellist inimest ilmtingimata kõige lihtsam tuua, kuna me peame talle andma arvuti, võimaldama ligipääsu tiimile, päris paljudele kontodele, kõiksugu erinevatele ressurssidele… Kui see saab ületatud, siis täna, ma ütleksin, oleme heas seisus ja seda mõnevõrra tänu Covid-ile. Covid sundis meid implementeerima töövoogusid, mida saab täielikult virtuaalselt teha. Tänu sellele oleme olukorras, kus meie peamine elu käib Tallinnas, tööstusmagistrant on peamiselt Tartus, aga meie tiimis peab ta saama — ja saabki — osaleda enamuse ajast virtuaalselt.

Kas te näete, et sellest üliõpilasest on Eesti Energiale juba programmi vältel tulu või pigem on see investeering tulevikku?

Mõlemad perspektiivid on võimalikud. Kohene kasutegur sõltub nüüd väga palju sellest konkreetset tudengist. Kui tegemist on väga hea inimesega, siis on võimalik, et ta hakkab väga kiiresti kasu looma ja annab kohe uut infot. Teisalt on kindlasti oluline ka see, et ettevõtte poolt välja pakutud ideel oleks ettevõttele endale praktiline väärtus. Kui idee on pastakast välja imetud, siis tõenäoliselt kujuneb suurem väärtus välja sellest, et programmi lõppedes on tudeng ettevõtte töökeskkonnaga tuttav ja siis on koostööpotentsiaali tulevikuks.

Lõpetuseks, mida erilist on Eesti Energial üliõpilasele pakkuda?

Täna on meil pakkuda väga relevantset teemat: energia. Ja paljud asjad, mida meie siin Eesti Energia innovatsiooniüksuses teeme, teevad klientide elu kas mugavamaks või toovad nende energiakulud madalamale. Ka Artjomi (Artjom on IT-tööstusmagistrant Eesti Energias) tegemised loovad selleks teatud eelduse. Teine asi, mida saame kindlasti pakkuda, on suure organisatsiooni kogemus: Eesti Energias on üle 4500 töötaja ja me oleme praegu Eesti kõige suurem ettevõte käibe poolest. Seda kogemust lihtsalt ei ole võimalik mujalt saada.

Tekkis huvi? Loe lähemalt IT-tööstusmagistrantuurist siit: https://cs.ut.ee/et/sisu/it-toostusmagistrantuur-partnerile!