Going Farther Together: The Impact of Social Capital on Sustained Participation in Open Source awarded with the ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award

On 31st of May, the paper on Going Farther Together: The Impact of Social Capital on Sustained Participation in Open Source won the ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award at the 41st ACM/IEEE International Conference on […]

Kuidas mänguliselt matemaatikat õpetada?

Digitaalsete mängude tootja Edvin Aedma jagab meiega enda kogemust sellest, kuidas üks Keith Devlini ettekanne inspireeris teda tegelema matemaatilisi oskusi arendavate arvutmängudega ning mõjutas Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituuti. Aastal 2011 külastas Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituuti […]

The roots of game design in UniTartuCS

Digital games producer Edvin Aedma tells us how one presentation from Keith Devlin inspired him to take up teaching game development and how it affected UniTartuCS. Sometimes before 2012, Keith Devlin visited Institute of Computer […]